Emlékezet és esztétika (projektblog)

Ez a blog azokat a projektterveket gyűjti össze, amelyek a holokauszt-reprezentációval foglalkozó órára készültek. 18 ötletgazda 14 (többnyire rövidített) terve, Kádár-kor, holokauszt, 9/11; fotókiállítás, emlékmű, drámapályázat, flashmob és egyebek.

Hogy mi a projektterv meg a projektblog?

Holokauszt és málenykij robot Kárpátalján

2013.06.18. 22:53 szucster

Projekttervezetem középpontjában egyazon terület két időben közel álló és összekapcsolódó barbár eseménye áll. A következőben Kárpátaljáról lesz szó, pontosabban a térségben a náci lágerekbe, valamint a málenykij robotra való deportálásokról. Elképzelésem az, hogy egy riportsorozat készüljön az elhurcolt, majd hazatérő és mindmáig élő személyekkel, illetve az utódgenerációval.

A projekt tartalmi és formai szempontból, tehát egy riportsorozat lenne, amely egy éven keresztül folyamatosan jelenik meg, egy helyi hetilap hasábjain, ill. szélesebb körben is szeretném nyilvánosságra hozni, egy magyar országos hetilap hasábjain is megjelentetném a riportokat. Mint ahogyan azt már fentebb említettem a deportálásokból hazatért túlélők lennének a riportalanyok, három másik kategóriabeli (14 és 25 közötti fiatalok, 25 és 45 közöttiek, valamint 45 és 65 év közöttiek) riportalany mellett. A riportokat később összegyűjtve is kiadásra kerülnek.

Tehát minden héten négy interjú jelenne meg, egy túlélő és három utógenerációbeli riportalannyal. A riportalanyok kiválasztása sem véletlenszerűen zajlana. A terület magyarlakta településeiről kerülnének kiválasztásra a személyek, mindegyik helyszínről (falu, város) választanék négy főt a négy csoportnak megfelelően.

A riportsorozat és a riportkérdések egy sablonra épülnének, de ez a helyszínen a riportalany beállítottságától, érzelmeitől, lelki állapotától függően, természetesen változtatható. A következőkben pár kérdést ismertetek, melyeket feltétlen szeretnék feltenni a riportalanyoknak és remélhetőleg nem okoz számukra gondot (lelki) a megválaszolásuk.

A túlélők:

—    Mit jelent ön számára a holokauszt és a málenykij robot?

—    Ön honnan tért haza?

—    Hol és mennyi időt töltött fogságban, milyen körülmények uralkodtak?

—    A raboskodás ideje alatt érezte úgy, hogy innen nincs kiút, mi volt ami reményt adott továbbra is önnek?

—    Hogyan sikerült hazatérnie?

45 és 65 év közöttiek:

—    Milyen információkkal rendelkezik a kárpátaljai holokauszttal és a málenykij robottal kapcsolatban?

—    Felmenői között szenvedett valaki a rabságban és hazatért? Ha igen, akkor mit mesélt a szörnyű időszakról?

—    A településen kb. hány áldozata volt a deportálásoknak és milyen arányban tértek haza?

—    Kárpátalján mikor kerültek nyilvánosságra a korszak eseményei?

25 és 45 év közöttiek:

—    Milyen információkkal rendelkezik a holokauszt és a málenykij robottal kapcsolatban?

—    Felmenői között szenvedett valaki a rabságban és hazatért? Ha igen, akkor mit mesélt a szörnyű időszakról?

—    A deportálásokról és deportáltakról megemlékezést tartanak a településen, és milyen formában?

—    Környezetében jelen van a holokausztról való emlékezés és diskurzus?

14 és 25 év közöttiek:

—    A holokauszt és a málenykij robot eseményiről mit tudnál mondani?

—    Iskolában vagy otthon szerezted az adott korszakról való információkat?

—    Környezetedben mennyire él e két történelmi gaztett, és hogyan?

—    Felmenőid közül valaki volt fogságban? Erről ki mesélt neked?

—    Mennyire tartod fontosnak az eseményekre való emlékezést és miért?

Ezzel a riportsorozattal állítanék emléket a Kárpátaljáról elhurcolt személyeknek. Ez ugyan nem egy múzeum vagy köztéri installáció, melyhez el lehet látogatni, meg lehet nézni, körbe lehet járni stb. csupán kézbe lehet venni és elolvasásával emlékezni a szörnyűségekre. Azért választottam ezt a formát, mert bizonyos személyek reflexióin keresztül nyerhetünkbepillantást az adott traumatikus eseményekbe, ill. az utódgenerációk bevonásával aktualizáljuk is a történteket. Ugyan én vagyok a riporter, én teszem fel a kérdéseket, de a riportokat nem én vezetem, a riportalanyhoz alkalmazkodva intézem kérdéseimet, így ő válaszában arra tér ki, amire szeretne, ezzel formálja a holokausztról és a málenykij robot-ról alkotott képet. Tehát én csak a kitalálója és az elindítója lennék az egésznek, magát az emléket az emlékezést és annak milyenségét nem én alkotnám, hanem a választott személyek állítanák fel.

Projektgazda: Máté Krisztián