Emlékezet és esztétika (projektblog)

Ez a blog azokat a projektterveket gyűjti össze, amelyek a holokauszt-reprezentációval foglalkozó órára készültek. 18 ötletgazda 14 (többnyire rövidített) terve, Kádár-kor, holokauszt, 9/11; fotókiállítás, emlékmű, drámapályázat, flashmob és egyebek.

Hogy mi a projektterv meg a projektblog?

De micsoda ez a projektblog?

2013.06.14. 15:12 szucster

Ez a blog azokat a projektterveket gyűjti össze, amelyek a holokauszt-reprezentációval foglalkozó órára készültek. A feladatleírás így szólt:

"A holokauszt és esztétika összefüggéseivel foglalkozó órán számos kérdés merült fel:

- hogyan képes a szenvedés, üldöztetés tapasztalatát hitelesen ábrázolni, átadni egy műalkotás?

- hogyan képes hitelesen emlékezni a műalkotás egy múltbeli eseményre, illetve hogyan képes az elpusztítottak emlékezetét hitelesen hordozni?

- milyen eszközöket választottak a különböző generációkhoz tartozó alkotók, hogy a holokauszt művészi ábrázolását létrehozzák? Hogyan alakították az új művészeti eszközök a holokauszt-emlékezetet?

- hogyan lehet úgy átadni, tanítani a holokausztot és bármilyen történelmi traumát, hogy az ne váljon unalmas, átpolitizált üzenetté, hanem élő tudás legyen?

- hogyan próbálják az utódgenerációk alkotói bevonni, aktivizálni, a saját felelősségére ráébreszteni a befogadót?

- miben különbözik az utódok személyes emlékezete a tanúkétól, és ez hogyan nyilvánul meg a műalkotásokban?

- hogyan és miért kap egyre nagyobb szerepet az utódok emlékezetében a fotó és a kép?

- hogyan fogadjuk be a fotókat, hogyan egészítjük ki háttértudásunkkal, képzeletünkkel a rajtuk látható, rögzített pillanatot? Mely fotók válnak kiemelten fontossá a holokauszt-emlékezetben, vagy más traumák, történelmi események emlékezetében, és mit látunk bele ezekbe a képekbe?

- van-e a történelmi traumáknak identitásképző hatása, és ez hogyan alakul generációnként? Melyik generáció milyen problémákat érez a sajátjának?

- van-e a műalkotásnak társadalmi, pedagógiai, történelemszemlélet-formáló hatása?

- hogyan válhat személyes befogadói tapasztalattá egy kiállítási anyag?

Stb.

A dolgozat, amit tőletek kérek, egy olyan projektterv, amely a fenti témák valamelyikével foglalkozik, vagy a fenti témákra is reflektál, azok valamelyikét gondolja tovább.

A projekt a szövegelemző szemináriumi dolgozatokkal szemben kísérletet jelent valamelyik téma gyakorlati körbejárására, megvizsgálására, vagy akár megvalósítására, társadalmi üzenetté, médiaüzenetté, közösségi akcióvá való konvertálására.

Az általatok eddig befutott projekttervek témái nagyon fontos jelenségekkel foglalkoznak: emlékművek lehetőségeivel, köztéri vizuális emléknyomokkal, kisebbségek fotó-reprezentációjával, a történelmi félmúlt fotós emlékeivel, közösségi művészeti akcióval.

Az eddigi ötleteitek eszközválasztása nagyon sokszínű: kiállítás-terv, köztéri installáció-terv, műemlék-terv és egy dramatikus flashmob terve szerepel köztük. A média hagyományosabb eszközei közt is válogathattok: riportsorozat, mélyinterjú, tematikus weboldal, dokumentumfilm, társadalmi célú reklámspot vagy egyéb, figyelemfelkeltést, társadalmi üzenetközvetítést szolgáló (vitafórum, oktatási program) is lehet a projektterv tárgya. Lehet egy létező projekt hatásvizsgálata vagy akár médiaelemzés, reprezentációs módok vizsgálata, foglalkozhat létező kiállítások, műalkotások, emlékezeti formák hatásával, a szemináriumi témáinkra reflektálva.

Ki szeretném emelni, hogy a holokauszt ábrázolásának esztétikai kérdései általános értelemben is relevánsak, vagyis nem csupán erre az egy történelmi eseményre érvényesek. De a holokauszt a lehető legélesebben veti fel az emlékezés és a reprezentáció kérdéseit. A projekttervetek más történelmi trauma, korszak emlékezetével is foglalkozhat, a lényeg, hogy az órai anyaghoz kapcsolódjon a megközelítésetek.

Azért nevezem tervnek a beadandó dolgozatot, mert aki pl. emlékművet tervez el, az most nem tudja két hét alatt elkészíteni, de le tudja írni, mit akar megvizsgálni, kérdezni, üzenni, bemutatni – és miért. De akár el is lehet kezdeni magát a projektet, ha módotok van rá!

Lehet közösen, csoportban dolgozni.

Mit kell pontosan tartalmaznia a tervnek? Célmegjelölést és indoklást, a projekt részletes leírását, a várt eredményeket. Továbbá benne kell lennie, hogy melyik szakirodalmi szöveg mely gondolatmenetéhez kapcsolódik. Csoportmunkánál fel kell tüntetni a munkamegosztást – ki mit csinált."